Mengikuti Isa – episod 5, dari kematian kepada kehidupan