Syarat-syarat Perkhidmatan

Menggunakan KidsHubTV - maklumat am

anda boleh menggunakan mana-mana sumber KidsHubTV selagi ianya tidak untuk keuntungan atau sebarang tujuan komersial yang lain, penggunaan adalah konsisten dengan nilai KidsHubTV, yang boleh didapati di http://www.kidshubtv.com/ms/about, dan penggunaan anda tidak melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan.

Ini bermakna anda boleh:

 • dua sumber untuk kegunaan anda sendiri dan/atau penggunaan anda pemimpin, kanak-kanak, Gereja atau Kumpulan.

 • Mengedar sumber untuk kegunaan anda sendiri dan/atau penggunaan anda pemimpin, kanak-kanak, Gereja atau Kumpulan.

Anda tidak boleh menjual sumber atau memasukkannya dalam mana-mana tawaran komersial.

Jika anda mengetahui tentang sumber-sumber KidsHubTV yang dijual, atau mempunyai sebarang pertanyaan sila hubungi info@kidshubtv.com.

Jika anda menyalin dan/atau mengedarkan sumber-sumber KidsHubTV (sama ada melalui pembakaran, penghantaran, pendua atau apa sahaja bermakna) Sila buat rujukan kepada www.kidshubtv.com untuk membiarkan orang lain mengetahui tentang laman web dan sumber.

KidsHubTV pengguna akan dapat menyertai masyarakat KidsHubTV yang hampir dengan mendaftar sebagai pengeluar KidsHubTV dan video yang mereka telah membuat perkongsian.

Sila teruskan bacaan untuk lebih khusus ' Terma-terma Servis' untuk laman web KidsHubTV.

1. Terma dan syarat-syarat untuk pengeluar-pengeluar

seksyen ini terpakai kepada penyedia kandungan yang utama yang mengemukakan kerja ke laman web KidsHubTV.

Perjanjian anda: Prinsip-prinsip utama KidsHubTV

jika anda memutuskan untuk mewujudkan persembahan KidsHubTV anda sendiri (sama ada yang akan diagihkan melalui siaran, DVD atau web) anda akan perlukan untuk bersetuju bahawa sumber-sumber yang khusus dilabelkan "KidsHubTV" tidak boleh digunakan untuk mana-mana program lain atau untuk membuat keuntungan (selain daripada apa yang boleh digunakan untuk terus membuat dan mempromosikan rancangan TV). Prinsip-prinsip berikut juga perlu dipersetujui:

 • KidsHubTV yang merupakan open source untuk menggalakkan pengeluar di mana-mana untuk mencipta versi sendiri tempatan daripada acara TV.
 • Adalah difahamkan bahawa balasan pengeluar akan berkongsi kandungan di mana sesuai untuk digunakan dalam KidsHub TV menunjukkan dihasilkan di negara-negara lain.
 • Rancangan TV dan ia adalah pengeluar akan sentiasa memberi penghormatan Kristus dan menggalakkan nilai & bernilai kanak-kanak di mata Allah dan oleh itu di mata dunia.
 • Pengeluar akan bebas untuk menggunakan semua sumber-sumber yang sedia ada untuk mencipta TV menunjukkan dengan kefahaman bahawa mereka bersetuju dengan rancangan asas teologi. (Sila lihat di kenyataan kepercayaan dalam Perjanjian Lausanne)

perjanjian kami dengan anda:

 • pada mulanya kami ingin turut serta membantu anda dalam peringkat perintis tayangan KidsHubTV anda jika boleh (dan jika mahu). Ini akan membantu kami menyimpan format global yang agak konsisten dan cara-cara yang menunjukkan di negara-negara lain dapat lebih mudah berkongsi kandungan/segmen video jika mereka mempunyai rupa dan rasa yang sama.
 • Kita boleh memberikan input yang kreatif seperti yang diperlukan (melalui e-mel & skype).
 • Kami akan senang untuk menerima salinan segmen atau video, temubual dan testimoni bagaimana kanak-kanak telah terlibat dan/atau terjejas oleh KidsHubTV.
 • Selepas membantu anda pada mulanya kami tidak akan terlibat dalam pengeluaran tetapi akan nilai maklum balas mengenai bagaimana anda akan.

2. anda menerima

dengan menggunakan dan/atau melawat laman web ini (secara kolektif, termasuk semua kandungan yang tersedia melalui nama domain kidshubtv.com, "KidsHubTV Laman web" atau "Laman web"), anda MENANDAKAN anda DIPERKENANKAN untuk kedua-dua ini terma-terma dan syarat-syarat ("Terma Perkhidmatan") dan notis privasi dalam terma-terma dan syarat-syarat daripada KIDSHUBTV ini, yang akan diterbitkan pada http://www.kidshubtv.com/ms/privacy, dan yang akan diperbadankan di sini oleh rujukan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma-terma ini, maka Sila jangan gunakan Laman web KidsHubTV.

3. KidsHubTV web

A. Terma-Terma Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna laman web KidsHubTV, termasuk pengguna yang juga penyumbang kandungan mana-mana laman web. KidsHubTV tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak akan bertanggungjawab untuk kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman web pihak ketiga. Kami menggalakkan anda untuk membaca terma dan syarat-syarat dan dasar privasi bagi setiap laman web pihak ketiga yang anda lawati.

4. Laman web akses

A. KidsHubTV dengan ini memberikan kebenaran untuk menggunakan laman web sebagai set mengemukakan dalam ini syarat-syarat Perkhidmatan Syarikat, dengan syarat bahawa: (i) penggunaan Laman web seperti yang dibenarkan adalah semata-mata untuk tujuan bukan komersil (jualan atau keuntungan) (ii) anda akan tidak salinan atau mengedar mana-mana bahagian laman web ini dalam mana-mana medium untuk sebarang tujuan komersial (jualan atau keuntungan) (iii) penggunaan adalah selaras dengan nilai-nilai KidsHubTV, yang boleh didapati pada http://www.kidshubtv.com/ms/about, (iv) penggunaan anda tidak melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan, dan (v) anda akan jika tidak mematuhi terma-terma dan syarat-syarat Perkhidmatan.

Ini bermakna pengguna KidsHubTV mampu menyalin dan/atau mengedarkan sumber-sumber untuk kegunaan peribadi dan/atau penggunaan anda pemimpin, kanak-kanak, Gereja atau Kumpulan.

B. untuk mengakses sesetengah ciri-ciri laman web, anda perlu mencipta akaun. Anda tidak boleh menggunakan akaun lain tanpa kebenaran. Apabila membuat akaun anda, anda mesti memberikan maklumat yang tepat dan lengkap. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas aktiviti-aktiviti yang berlaku pada akaun anda, dan anda mesti menyimpan kata laluan akaun anda selamat. Anda mesti memberitahu KidsHubTV dengan serta-merta dan sebarang pelanggaran keselamatan penggunaan akaun anda. Walaupun KidsHubTV tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian anda yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana akaun anda, anda mungkin bertanggungjawab ke atas kerugian KidsHubTV atau lain-lain akibat penggunaan yang tidak dibenarkan.

Sila pilih dengan teliti maklumat yang anda hantar pada KidsHubTV dan yang anda bekalkan kepada pengguna lain.

5. hak harta intelek

kandungan di laman web KidsHubTV, kecuali semua pengguna sumbangan (seperti yang ditakrifkan di bawah), termasuk tanpa batasan, teks, perisian, skrip, grafik, gambar, Bunyi, muzik, video, ciri-ciri interaktif dan seperti ("kandungan") dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo yang terkandung di dalamnya ("markah"), yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada KidsHubTV, tertakluk kepada hak cipta dan hak harta intelek sebagai terperinci di bawah hak cipta Akta 1968 (Cth) (Australia) dan undang-undang lain yang berkenaan.

KidsHubTV adalah tidak bertanggungjawab bagi kandungan yang dimuatkan sebagai sumbangan pengguna.

Apabila pengguna menyumbang sumber-sumber yang mereka bersetuju:

 • untuk menyediakan sumber-sumber tanpa kos atau caj;
 • Bahawa sumber-sumber yang boleh dipaparkan di laman web KidsHubTV, dihasilkan semula, diterbitkan dan disampaikan tanpa pengiktirafan;
 • Bahawa sumber-sumber yang boleh dimuat turun, disalin dan diulang oleh pengguna KidsHubTV lain untuk tujuan bukan komersil, percuma;

6. pengguna sumbangan

A. Laman web KidsHubTV boleh sekarang atau pada masa hadapan membenarkan penyerahan sumber (video, teks, audio, grafik atau lain-lain) yang dihantar oleh anda dan pengguna lain ("sumbangan pengguna") dan di hosting, perkongsian, dan/atau penerbitan sumbangan pengguna tersebut. Ini termasuk mengemukakan komen pengguna berhubung dengan sumber-sumber.

B. semua pengguna sumbangan disediakan tanpa sebarang jangkaan atau menerima bayaran atau ganjaran lain.

C. anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sumbangan pengguna anda sendiri dan akibat posting atau penerbitan mereka. Berkaitan dengan sumbangan pengguna, anda mengesahkan, mewakili dan/atau menjamin bahawa: (i) anda memiliki atau mempunyai lesen-lesen yang perlu, hak-hak, kebenaran, dan kebenaran untuk menggunakan dan memberi kuasa kepada KidsHubTV untuk menggunakan semua paten, cap dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau lain-lain hak dalam dan segala sumbangan pengguna untuk membolehkan kemasukan dan penggunaan sumbangan pengguna dengan cara yang difikirkan oleh laman web ini dan terma-terma Perkhidmatan ini; dan (ii) di mana berkenaan, anda mempunyai untuk kebenaran bertulis, pelepasan / kebenaran daripada setiap orang individu yang boleh dikenal pasti dalam sumbangan pengguna untuk menggunakan nama atau bandingan setiap peribadi individu orang itu untuk membolehkan kemasukan dan penggunaan sumbangan pengguna dengan cara yang difikirkan oleh laman web ini dan terma-terma Perkhidmatan ini. Dengan menghantar sumbangan pengguna untuk KidsHubTV, anda dengan ini memberi KidsHubTV yang tidak boleh dibatalkan, seluruh dunia, bukan eksklusif, lesen royalti, sublicenseable dan boleh dipindahkan untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedar, menyediakan kerja terbitan dari, paparan, berkomunikasi, menterjemah dan melaksanakan sumbangan pengguna berkaitan dengan atau melalui laman web KidsHubTV, termasuk tanpa had bagi mempromosikan dan mengagihkan sebahagian atau semua laman web KidsHubTV (dan kerja terbitan daripadanya) dalam mana-mana format media dan mana-mana saluran media.

D. anda juga dengan ini memberi setiap pengguna di laman web KidsHubTV lesen yang tidak boleh ditarik balik, bukan eksklusif, bebas royalti untuk mencapai sumbangan pengguna anda melalui laman web, dan untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedar, menyediakan kerja terbitan dari, memaparkan, berkomunikasi, menterjemah dan melaksanakan sumbangan pengguna seperti yang dibenarkan melalui fungsi Laman web ini dan di bawah ini syarat-syarat Perkhidmatan. E. berkaitan dengan sumbangan pengguna, anda selanjutnya bersetuju bahawa anda tidak akan: (i) mengemukakan bahan yang dilindungi hak cipta, dilindungi oleh rahsia perdagangan atau tidak tertakluk kepada hak-hak yang hak milik pihak ketiga, termasuklah privasi dan hak-hak publisiti, melainkan anda adalah pemilik hak-hak tersebut atau mempunyai kebenaran daripada pemilik mereka yang sah untuk menghantar bahan dan KidsHubTV semua hak lesen yang diberikan di dalam ini; (ii) menerbitkan dusta atau misrepresentations yang merosakkan KidsHubTV atau mana-mana pihak ketiga; (iii) mengemukakan bahan yang menyalahi undang-undang, lucah, fitnah, lemah, mengancam, lucah, mengganggu, kebencian, perkauman atau etnik kesat, atau menggalakkan kelakuan yang dianggap satu kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil, melanggar sebarang undang-undang, atau selainnya tidak sesuai; (iv) menghantar iklan atau mencari perniagaan; (v) menyamar sebagai orang lain.

F. KidsHubTV tidak menyokong mana-mana sumbangan pengguna atau mana-mana pendapat, cadangan atau nasihat yang dinyatakan di dalamnya, dan KidsHubTV dengan jelas menafikan sebarang dan semua liabiliti berhubung dengan sumbangan pengguna. KidsHubTV tidak membenarkan aktiviti langgaran hak cipta dan pelanggaran hak-hak harta intelek di laman web, dan KidsHubTV akan keluarkan semua kandungan dan sumbangan pengguna jika betul diberitahu bahawa kandungan tersebut atau sumbangan pengguna melanggar hak harta intelek lain. KidsHubTV mempunyai hak untuk membuang kandungan dan sumbangan pengguna tanpa notis terlebih dahulu. KidsHubTV juga akan menamatkan akses pengguna ke laman webnya bagi ketidakpatuhan yang berulang. Pelanggar ulangan adalah pengguna yang telah diberitahu melanggari aktiviti lebih daripada dua kali dan/atau telah mempunyai pengguna sumbangan dikeluarkan dari laman web yang lebih daripada dua kali. KidsHubTV juga mempunyai hak untuk membuat keputusan sama ada kandungan atau sumbangan pengguna sesuai dan memenuhi syarat yang digariskan ini syarat-syarat Perkhidmatan bagi pelanggaran selain daripada pelanggaran hak cipta dan pelanggaran undang-undang Harta Intelek, seperti, tetapi tidak terhad kepada, pornografi, bahan lucah atau fitnah atau panjang yang berlebihan. KidsHubTV boleh keluarkan caruman pengguna dan/atau menamatkan akses pengguna untuk memuat naik bahan itu melanggar syarat-syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu dan atas budi bicara mutlaknya.

G. terutamanya jika anda adalah pemilik hak cipta atau agen tersebut dan percaya bahawa apa-apa sumbangan pengguna atau kandungan lain melanggar atas hak cipta anda, anda perlu merujuk kepada dasar Takedown kami dan menghantar sebuah "notis mendakwa pelanggaran" Hubungi KidsHubTV di info@kidshubtv.com, menggariskan pelanggaran itu menurut tahun 1968 Akta hak cipta (Cth) (Australia).

Untuk lebih banyak maklumat keseronokan melihat kami mengambil turun prosedur

H. Anda memahami bahawa apabila menggunakan laman web KidsHubTV, anda akan didedahkan kepada pengguna sumbangan dari pelbagai sumber dan KidsHubTV itu adalah tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan, kegunaan, Keselamatan, atau hak harta intelek atau berkaitan untuk caruman pengguna tersebut. Anda lebih memahami dan mengakui bahawa anda mungkin terdedah kepada sumbangan pengguna yang tidak tepat, menyinggung, lucah atau menjelikkan, dan anda bersetuju untuk mengetepikan, dan dengan ini mengetepikan, mana-mana undang-undang atau ekuiti hak-hak atau remedi anda mempunyai atau mungkin ada terhadap KidsHubTV dengan rasa hormat kepadanya, dan bersetuju untuk menanggung rugi dan KidsHubTV, dengan pemilik/pengusaha, sekutu, dan/atau pemberi lesen, tidak memudaratkan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang mengenai semua perkara yang berkaitan dengan penggunaan Laman web ini.

7. Penafian

anda bersetuju bahawa penggunaan Laman web KIDSHUBTV hendaklah pada risiko anda sendiri. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KIDSHUBTV, DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI, PENGARAH, KAKITANGAN DAN EJEN-EJEN MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, BERKAITAN DENGAN LAMAN WEB INI DAN PENGGUNAAN ANDA DARIPADANYA. KIDSHUBTV MEMBUAT SEBARANG WARANTI ATAU REPRESENTASI TENTANG KETEPATAN ATAU KESEMPURNAAN LAMAN WEB INI DAN KANDUNGAN ATAU KANDUNGAN SETIAP LAMAN WEB YANG DISAMBUNGKAN KE LAMAN WEB INI DAN MENGANGGAP SEBARANG LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB UNTUK MANA-MANA (I) KESILAPAN, KESILAPAN ATAU KETIDAKTEPATAN DALAM KANDUNGAN, (II) KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA, DALAM APA BENTUK SEKALIPUN, HASIL DARI CAPAIAN ANDA KEPADA DAN PENGGUNAAN LAMAN WEB KAMI, (III) SEBARANG CAPAIAN YANG TIDAK DIBENARKAN KE ATAU PENGGUNAAN PELAYAN KAMI SELAMAT DAN/ATAU MANA-MANA DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI DAN/ATAU MAKLUMAT KEWANGAN YANG TERSIMPAN DI DALAMNYA, (IV) APA-APA GANGGUAN ATAU PEMBERHENTIAN PENGHANTARAN KEPADA ATAU DARIPADA LAMAN WEB KAMI, (IV) APA-APA PEPIJAT, VIRUS, TROJAN HORSES, ATAU SEPERTI YANG MUNGKIN DIHANTAR KEPADA ATAU MELALUI LAMAN WEB KAMI OLEH MANA-MANA PIHAK KETIGA DAN/ATAU (V) APA-APA KESILAPAN ATAU PENINGGALAN DALAM MANA-MANA KANDUNGAN ATAU TERHADAP SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG DIALAMI DISEBABKAN OLEH PENGGUNAAN MANA-MANA KANDUNGAN YANG DIPOSMELALUI KEPADA E-MEL, DIHANTAR ATAU DIJADIKAN TERSEDIA MELALUI LAMAN WEB KIDSHUBTV. KIDSHUBTV TIDAK MENJAMIN, MENYOKONG, JAMINAN ATAU BERTANGGUNGJAWAB BAGI MANA-MANA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIIKLANKAN ATAU DITAWARKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI LAMAN WEB KIDSHUBTV ATAU MANA-MANA LAMAN WEB HYPERLINK ATAU TERDAPAT DI MANA-MANA BANNER ATAU LAIN-LAIN PENGIKLANAN, DAN KIDSHUBTV TIDAK MENJADI PIHAK KEPADA ATAU DALAM APA JUA CARA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENGAWASI MANA-MANA TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN PIHAK KETIGA PEMBEKAL PRODUK ATAU PERKHIDMATAN. DENGAN PEMBELIAN PRODUK ATAU KHIDMAT MELALUI SEBARANG MEDIUM ATAU DI MANA-MANA ALAM SEKITAR, ANDA PERLU BERHATI-HATI ANDA TERBAIK PENGHAKIMAN DAN SENAMAN YANG SESUAI.

8. had liabiliti

tidak KIDSHUBTV bertanggungjawab kepada anda bagi sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, MENGHUKUM, atau atas sebab apa sahaja yang TERHASIL daripada mana-mana (I) kesilapan, kesilapan atau KETIDAKTEPATAN dalam kandungan, (II) kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda, dalam apa bentuk, akibat daripada anda akses dan penggunaan Laman web kami, (III) apa-apa akses tidak dibenarkan atau penggunaan kami selamat pelayan dan/atau mana-mana dan semua maklumat peribadi dan/atau maklumat kewangan yang tersimpan di DALAMNYA, (IV) APA-APA GANGGUAN ATAU PEMBERHENTIAN PENGHANTARAN KEPADA ATAU DARIPADA LAMAN WEB KAMI, (IV) APA-APA PEPIJAT, VIRUS, TROJAN HORSES, ATAU SEBAGAINYA, YANG BOLEH DIHANTAR KEPADA ATAU MELALUI LAMAN WEB KAMI OLEH MANA-MANA PIHAK KETIGA DAN/ATAU (V) APA-APA KESILAPAN ATAU PENINGGALAN DALAM MANA-MANA KANDUNGAN ATAU TERHADAP SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG DIALAMI HASIL DARIPADA PENGGUNAAN MANA-MANA KANDUNGAN POSTEDMELALUI KEPADA E-MEL, DIHANTAR, ATAU JIKA TIDAK DISEDIAKAN MELALUI LAMAN WEB KIDSHUBTV, SAMA ADA WARANTI, KONTRAK, TORT, ATAU MANA-MANA TEORI UNDANG-UNDANG YANG LAIN, DAN SAMA ADA ATAU TIDAK SYARIKAT DINASIHATKAN MENGENAI KEBARANGKALIAN BERLAKUNYA KERUGIAN TERSEBUT. HAD ATAS LIABILITI HENDAKLAH TERPAKAI BAGI SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG DI BAWAH BIDANG KUASA YANG BERKENAAN.

SEKIRANYA KAWASAN TERSEBUT MANA-MANA SYARAT-SYARAT TERSIRAT DAN JAMINAN TIDAK BOLEH DIKELUARKAN DI BAWAH AKTA AMALAN PERDAGANGAN 1974 (CTH), KIDSHUBTV MENGHADKAN LIABILITINYA UNTUK PENGGANTIAN ATAU MEMASTIKAN BEKALAN BARANGAN YANG SAMA DAN PERKHIDMATAN.

ANDA SECARA KHUSUS MENGAKUI BAHAWA KIDSHUBTV TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SUMBANGAN PENGGUNA ATAU KELAKUAN YANG MEMFITNAH, MENGHINA, ATAU MENYALAHI UNDANG-UNDANG MANA-MANA PIHAK KETIGA DAN BAHAWA RISIKO KERUGIAN ATAU KEROSAKAN AKIBAT BERIKUTAN TERLETAK SEPENUHNYA DENGAN ANDA.

Laman web ini dikawal dan ditawarkan oleh KidsHubTV dari kemudahan di Australia. KidsHubTV tidak membuat sebarang representasi bahawa laman web KidsHubTV adalah sesuai atau terdapat untuk kegunaan lokasi lain. Orang-orang yang mengakses atau menggunakan laman web KidsHubTV ini dari negara-negara lain berbuat demikian pada kesukarelaan mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan.

9. tanggung rugi

anda bersetuju untuk membela, menanggung rugi dan KidsHubTV yang tidak merbahaya daripada dan terhadap apa-apa dan semua tuntutan, kerosakan, tanggungan, kerugian, liabiliti, kos atau hutang, dan perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran peguam) timbul daripada: (i) penggunaan anda dan akses ke laman web KidsHubTV; (ii) anda melanggar mana-mana terma-terma Perkhidmatan; (iii) melanggar apa-apa hak pihak ketiga, termasuk tanpa batasan sebarang hak cipta, harta, atau privasi yang betul; atau (iv) apa-apa tuntutan bahawa salah satu anda sumbangan pengguna yang menyebabkan kerosakan kepada pihak ketiga. Kewajipan Pertahanan dan perlindungan ini akan hidup-syarat perkhidmatan dan penggunaan Laman web KidsHubTV.

10. keupayaan untuk menerima syarat-syarat Perkhidmatan Syarikat

anda mengesahkan bahawa anda adalah sama ada lebih daripada 18 tahun, atau memiliki kebenaran ibu bapa atau penjaga yang sah, dan sepenuhnya mampu dan cekap untuk masukkan terma, syarat-syarat, tanggungjawab, penegasan, representasi, dan waranti yang dinyatakan dalam Terma Perkhidmatan ini, dan untuk mematuhi dan mematuhi Terma-Terma Perkhidmatan ini. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, maka, anda akan perlu kebenaran ibu bapa untuk menggunakan laman web ini.

11. tugasan

terma-terma ini Perkhidmatan, dan apa-apa hak dan lesen-lesen yang diberikan di bawah, tidak boleh dipindahkan atau diberikan oleh anda, tetapi boleh diberikan oleh KidsHubTV tanpa sekatan.

12. pertikaian

anda bersetuju bahawa: (i) di laman web KidsHubTV akan dianggap semata-mata berasaskan di New South Wales, Australia; dan (ii) KidsHubTV Laman web yang boleh disifatkan Laman web pasif yang tidak menimbulkan kuasa peribadi ke atas KidsHubTV, sama ada khusus atau umum, dalam bidang kuasa selain daripada New South Wales. -Syarat-syarat Perkhidmatan adalah tertakluk undang-undang substantif dalaman di negeri New South Wales without respect to konflik prinsip-prinsip undang-undang. Apa-apa tuntutan atau pertikaian antara anda dan KidsHubTV yang timbul secara keseluruhan atau sebahagian daripada laman web KidsHubTV hendaklah diputuskan semata-mata oleh Mahkamah bidang kuasa kompeten yang terletak di Sydney, New South Wales. Ini terma-terma Perkhidmatan, bersama-sama dengan Notis Privasi pada http://www.kidshubtv.com/ms/privacy dan mana-mana notis undang-undang lain yang diterbitkan oleh KidsHubTV di laman web, akan membentuk seluruh perjanjian antara anda dan KidsHubTV berkenaan laman web KidsHubTV. Jika mana-mana peruntukan terma-terma Perkhidmatan ini dianggap tidak sah oleh Mahkamah bidang kuasa kompeten, Ilat peruntukan tersebut hendaklah tidak menjejaskan kesahan peruntukan yang tersisa ini syarat-syarat Perkhidmatan, yang hendaklah terus kekal berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada pengecualian mana-mana terma ini terma-terma Perkhidmatan ini akan dianggap sebagai pengecualian tambahan atau berterusan apa-apa tempoh atau apa-apa tempoh lain, dan KidsHubTV kegagalan untuk mendapat sebarang hak atau peruntukan di bawah terma-terma Perkhidmatan ini hendaklah tidak merupakan suatu pengecualian hak atau peruntukan sedemikian. KidsHubTV mempunyai hak untuk meminda terma-terma Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dan tanpa notis, dan ia adalah tanggungjawab anda untuk mengkaji semula ini syarat-syarat Perkhidmatan bagi apa-apa perubahan. Penggunaan Laman web KidsHubTV yang mengikuti apa-apa pindaan terma-terma Perkhidmatan ini akan menandakan Penerimaan terma-terma yang telah disemak dan perkenan untuk anda. ANDA DAN KIDSHUBTV BERSETUJU BAHAWA APA-APA KAUSA TINDAKAN YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN LAMAN WEB KIDSHUBTV HARUS BERMULA DALAM TEMPOH SATU (1) TAHUN SELEPAS KAUSA TINDAKAN TERAKRU. JIKA TIDAK, APA-APA KAUSA TINDAKAN SECARA KEKAL DIHALANG.